Terapia integracji sensorycznej

Integracja sensoryczna jest procesem odbierania przez układ nerwowy człowieka różnych bodźców (wzrokowych, słuchowych, węchowych, smakowych, dotykowych, czucia głębokiego oraz bodźców pochodzących z ruchu). Bodźce te są odbierane i wykorzystywane w celowym i efektywnym działaniu. W każdej chwili odbieramy i przetwarzamy bodźce zmysłowe. Kiedy ten proces przebiega bez zakłóceń, wcale nie jesteśmy świadomi tego, co dzieje się w naszym układzie nerwowym. Kiedy jedziemy na rowerze, mijamy przeszkody i jednocześnie z kimś rozmawiamy, nie zauważamy jak wiele czynności wykonujemy jednocześnie nie tracą przy tym równowagi czy wątku rozmowy. Sprawne wykonanie tych czynności zawdzięczamy procesom, które zachodzą w naszym układzie nerwowym.

Jednak gdy, z różnych przyczyn, procesy integracji sensorycznej zostają zakłócone możemy zauważyć u dziecka objawy zaburzeń w przetwarzaniu bodźców pochodzących ze zmysłów. W zależności od rodzajów zaburzeń mogą one mieć wpływ na trudności w uczeniu się, umiejętności samoobsługowe, poczucie równowagi, koordynację ruchową, koncentrację uwagi. Dysfunkcje w zakresie integracji sensorycznej wpływają też na rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.

Terapia integracji sensorycznej jest naukową zabawą prowadzoną przez doświadczonych terapeutów w profesjonalnie wyposażonym gabinecie. Podczas regularnych indywidualnych zajęć dostarczane są dziecku odpowiednie bodźce sensoryczne, które wpływają na właściwe odbieranie informacji płynących z otoczenia oraz własnego ciała. W naszej Poradni postępy dziecka są stale monitorowane a terapeuta jest w stałym kontakcie z rodzicem.

Jak powinna wyglądać profesjonalna sala integracji sensorycznej?

  • optymalna wielkość sali to 24-35 metrów, terapia integracji sensorycznej opiera się na ruchu i wymaga odpowiedniej przestrzeni;
  • sala powinna być wyposażona w różnorodny sprzęt do stymulacji przedsionkowej, proprioceptywnej i dotykowej – do prowadzenia terapii nie wystarczy sama piłka i materac;
  • wykorzystywany sprzęt i urządzenia muszą być przede wszystkim bezpieczne dla dziecka – w naszej poradni korzystamy ze sprzętu firmy EMPIS, który posiada certyfikaty sprzętu medycznego.

Jak powinna wyglądać terapia integracji sensorycznej?

  • terapię z określonym dzieckiem powinien prowadzić jeden terapeuta – niedopuszczalne są częste zmiany terapeutów prowadzących zajęcia;
  • jednorazowa sesja terapeutyczna nie powinna być krótsza niż 45 minut – najlepiej jeśli dla dzieci trzyletnich i starszych trwa 50-60min, poza tym terapeuta powinien mieć czas na krótką rozmowę z rodzicem;
  • terapia integracji sensorycznej to terapia indywidualna – jeśli dziecko uczestniczy z zajęciach wraz z innymi dziećmi to z pewnością nie jest to terapia integracji sensorycznej;
  • terapia jest bardziej skuteczna jeśli jest systematyczna – nie powinno być długich przerw w terapii (np. na czas wakacji), zazwyczaj wydłuża to czas trwania terapii;
  • o skutkach terapii świadczą zmiany w zachowaniu dziecka, ale jednocześnie badania kontrolne jakie powinien systematycznie prowadzić terapeuta – wskazane są badania kontrolne co 6-8 miesięcy, rodzice powinni być poinformowani o wynikach.