Psycholog

Konsultacja psychologiczna – to spotkanie z psychologiem, które ma na celu określenie charakteru problemu oraz dobór odpowiednich form pomocy. Konsultacja zazwyczaj poprzedza szczegółową diagnozę dziecka lub/i terapię.

Poradnictwo psychologiczne – to indywidualne spotkania z rodzicem (bądź z rodzicami), które mają na celu wsparcie emocjonalne, poradę w sytuacji kryzysowej.

Diagnoza psychologiczna – służy poznaniu dziecka, jego możliwości rozwoju, specyfiki trudności w funkcjonowaniu szkolnym, relacjach rodzinnych czy rówieśniczych. Na diagnozę składają się: wywiad z rodzicem/rodzicami dziecka, bezpośrednia obserwacja zachowania dziecka w gabinecie, zapoznanie się z dokumentacją dziecka (np. opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, informacje od wychowawcy) oraz wykonanie specjalistycznych, wystandaryzowanych testów psychologicznych. W naszej Poradni diagnozę przeprowadza doświadczony psycholog- diagnosta.

Terapia psychologiczna – jej celem jest pomoc w poradzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, rozwijanie kompetencji społecznych, pomoc w sytuacjach kryzysowych (rozwód rodziców, choroba, śmierć). Program terapii opracowywany jest indywidualnie i dopasowany jest do potrzeb dziecka.

Aby umówić się na spotkanie wystarczy do nas zadzwonić. Dane kontaktowe oraz w adres znajdują się w zakładce Kontakt.