Diagnoza dysleksji

Dysleksja rozwojowa to zespół specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania. Diagnoza dysleksji wymaga przeprowadzenia badań diagnostycznych, na które składają się badania psychologiczne oraz badania pedagogiczne.

Diagności pracujący w Harmonii doświadczeni specjaliści, którzy na co dzień pracują z dziećmi w państwowych poradniach (więcej informacji w zakładce Zespół).

Badanie psychologiczne pozwala ocenić poziom sprawności intelektualnej. Bada się poziom rozwoju poszczególnych funkcji poznawczych w tym: zdolność koncentracji uwagi, pamięci, spostrzegania wzrokowego i słuchowego, funkcji językowych, sprawności ruchowej rąk. Na podstawie badania, szczegółowej analizy danych z wywiadu przeprowadzonego z rodzicem, obserwacji oraz rozmowy z dzieckiem, określa się jego mocne strony oraz funkcje, które rozwijają się nieprawidłowo.
W badaniu pedagogicznym ustala się występowanie trudności w czytaniu i pisaniu. Analizuje się błędy i rodzaj trudności, ustala stopień znajomości zasad ortografii oraz ich praktycznego zastosowania.

Opinie wydawane przez Harmonię są honorowane przez szkoły oraz komisje egzaminacyjne.

Cennik