Diagnoza integracji sensorycznej

Diagnoza procesów integracji sensorycznej jest pierwszym elementem terapii. Prawidłowo przeprowadzona diagnoza pozwala na właściwe ułożenie planu terapeutycznego, co z kolei przekłada się na efektywność terapii dziecka.

W Harmonii diagnozę przeprowadza pani Olga Żuk (więcej informacji z zakładce Zespół), która posiada rekomendację prekursora integracji sensorycznej w Polsce – pana Zbigniewa Przyrowskiego.

Proces diagnostyczny rozpoczyna się rozmową z rodzicami, omówieniem funkcjonowania dziecka oraz wypełnieniem kwestionariusza. Kolejne dwa spotkania diagnostyczne to badanie dziecka testami, które przystosowane są do jego wieku. Ostatnim etapem jest omówienie i przekazanie diagnozy wraz z zaleceniami do pracy w domu oraz w placówce, do której uczęszcza dziecko.

Diagnozy wydawane przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Harmonia są honorowane przez placówki oświatowe.

Cennik