Zespół

Olga Żuk – psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, dyrektor Poradni Harmonia

Absolwentka Wydziału Psychologii w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Ukończyła podyplomowe studia w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi. Certifikowana terapeutka integracji sensorycznej (Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej). Posiada rekomendację Centrum Procesów Sensorycznych Zbigniewa Przyrowskiego w zakresie diagnozowania zaburzeń integracji sensorycznej. Od początku swojej pracy zawodowej pracuje z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Prywatnie żona i mama dwóch córeczek. Miłośniczka podróży, aktywnego spędzania czasu i ogrodnictwa.

Ukończyła m.in. szkolenia:

 • Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny (Instytut Doskonalenia Kadr Pedagogicznych „Edukacja”, Warszawa)
 • Kurs kwalifikacyjny terapii pedagogicznej (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Cogito”, Warszawa)
 • Szkolenie Terapia ręki I i II stopnia (SOYER Centrum Szkoleniowe, Warszawa)
 • III-etapowe szkolenie – Stosowana analiza zachowania. Metody pracy z dziećmi z autyzmem. (Fundacja Krok po kroku, Warszawa)
 • Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil psychoedukacyjny PEP-R (Fundacja SYNAPSIS, Warszawa).
 • „Mutyzm selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny” – Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku, Warszawa
 • Staż diagnostyczny w Centrum Procesów Sensorycznych Zbigniewa Przyrowskiego w zakresie diagnozowania zaburzeń integracji sensorycznej – Warszawa

Iga Żuk – pedagog diagnosta oraz terapeuta korekcyjno-kompensacyjny, oligofrenopedagog

Absolwentka pedagogiki ogólnej Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła licencjackie studia z zakresu pedagogiki opiekuńczej w Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki z rewalidacją osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, a także kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej w Ośrodku Szkoleń dla Nauczycieli „MEJ” w Warszawie. Od blisko dziesięciu lat diagnosta i terapeuta w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Ukończyła m.in. szkolenia:

 • Szkolenie kwalifikacyjne z zakresu stosowania „Baterii metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich Baterią 5/6″
 • Specjalistyczne szkolenie kwalifikacyjne „Bateria – 8 oraz Bateria – 10/12 w praktyce diagnostycznej”
 • Specjalistyczne szkolenie kwalifikacyjne „Bateria – GIM w praktyce diagnostycznej”
 • „Skrzynka z narzędziami – przegląd technik i procedur terapeutycznych stosowanych w leczeniu zachowań agresywnych”
 • „Konflikty w rodzinie”
 • „Terapia ręki I i II stopnia”

Magdalena Benedykcińska – psycholog diagnosta

Absolwentka Wydziału Psychologii w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Od 2015 roku psycholog-diagnosta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodzisku Mazowieckim. Od 2017 roku psycholog szkolny w SP1 w Milanówku. Prywatnie miłośniczka psów, ekologii, zdrowej żywności i podróży.

Ukończyła m.in.:

Kursy:

 • Kwalifikacji pedagogicznych (Prywatne Centrum Kształcenia Zawodowego)
 • Trening umiejętności prospołecznych i zastępowania agresji dziecka StART
 • Studium terapii uzależnień i współuzależnienia – od 04.2017 r. do chwili obecnej.

Szkolenia:

 • Jak efektywnie pracować z dzieckiem z autyzmem w nurcie stosowanej analizy zachowania. Czyli terapia behawioralna w praktyce.
 • Diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym PTPiP
 • Skrzynka z narzędziami CBT
 • Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka.
 • Bateria PU-1 PTPiP do diagnozy funkcji poznawczych (pamięć, uwaga)
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna po zmianach w prawie.
 • Funkcjonowanie dziecka z afazją w przedszkolu i szkole
 • Techniki uczenia się i motywowania – fundacja Poza Schematami

Konferencje:

 • Co nowego w torii i praktyce – dysleksja.
 • Depresja u dzieci i młodzieży
 • Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty – uczeń z dysfunkcją słuchu

Iwona Cebula – neurologopeda

Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Filologia polska. Absolwentka Podyplomowego Studium Logopedycznego Uniwersytetu Humanistycznego SWPS w Warszawie. Obecnie w trakcie specjalizacji w zakresie neurologopedii. Doświadczenie zawodowe zdobywała w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szpitalach, poradniach specjalistycznych. Systematycznie bierze udział w specjalistycznych kursach i warsztatach. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką i terapią logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych. Zwolenniczka wieloaspektowego podejściach do pacjenta uwzględniającego pomoc zarówno innych specjalistów, jak i zaangażowania środowiska rodzinnego.

Ukończyła m.in. szkolenia:

 • Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej. Cz. I (dr n. hum. Anna Prożych, Gabinet logopedyczno-pedagogiczny, Warszawa)
 • AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji (Uniwersytet SWPS)
 • Logorytmika – ruch słuch słowo (ProCentrum, Warszawa)
 • Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne (Fonetika – Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu, Warszawa)
 • Terapia stygmatyzmu międzyzębowego (Łódź)
 • Uprawnienia do wykorzystywania testu Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD do diagnozy dzieci w wieku od 1.miesiąca do końca 9.roku życia (Komlogo.pl)

Magdalena Malka – pedagog, terapeuta integracji sensorycznej

Absolwentka Wyższej Szkoły TWP w Warszawie- magister pedagogiki przedszkolnej z logopedią i edukacji wczesnoszkolnej. Certyfikowany terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej- studia podyplomowe w Centrum Integracji Sensorycznej w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie w Warszawie. Doświadczony nauczyciel wychowywania przedszkolnego. Terapeuta programu szkolnego Bilateralnej Integracji. Prywatnie mama czterolatka.

Ukończyła m.in. szkolenia:
• Warsztaty metodyczne Metoda Dobrego Startu z elementami pedagogiki zabawy.
• Kurs doskonalący I poziom Metody Ruchu Rozwijającego wg Veroniki Sherborne (Polskie Towarzystwo Dysleksji w Gdańsku)
• Kurs doskonalący Pedagogika Specjalna-nowa specjalność. Metody pracy z uczniem z ADHD. (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie )
• Szkolenie Wczesne wspomaganie jako zwiększenie szans edukacyjnych dziecka. (Kuratorium Oświaty w Warszawie)
• Szkolenie Bilateralna Integracja- Program szkolny.


Urszula Błońska – pedagog, terapeuta pedagogiczny

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku Terapia pedagogiczna – studia magisterskie. Ukończyła licencjackie studia z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym w Wyższej Szkole im. B. Jańskiego w Warszawie. Doświadczony nauczyciel wychowania przedszkolnego. Prywatnie żona oraz mama dwunastolatki i trzylatka.

Ukończyła m. in. szkolenia:

 • Szkolenie Dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej;
 • Szkolenie „Wspomaganie dzieci w rozwoju umysłowym wraz z edukacją matematyczną”;
 • Warsztaty metodyczne „Akademia umiejętności: Zabawy kształtujące charakter, wrażliwość i inteligencję emocjonalną dzieci”; CKU Skierniewice
 • Szkolenie „Zabawa jako podstawowa aktywność dziecka”; Instytut Komeńskiego.

Agnieszka Kacprzak – psycholog, terapeuta pracujący z dziećmi ze spektrum autyzmu

Pracuje w przedszkolu terapeutycznym jako wychowawca. Ukończyła psychologię o specjalności psychoterapia i terapia seksualna w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Odbyła praktyki studenckie w Gabinecie Logopedyczno-Pedagogicznym dr. Anna Prożych, w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr. 10 w Warszawie oraz wzięła udział turnusie rehabilitacyjnym dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, zorganizowanym przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej. Obecnie kończy studia podyplomowe na kierunku „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka od 0 do 6 r. ż.” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Ukończyła m.in. szkolenia:

 • „ Jak efektywnie pracować z dzieckiem z autyzmem w nurcie Stosowanej Analizy Zachowania, czyli terapia behawioralna w praktyce”
 • „Profil Psychoedukacyjny PEP-R jako podstawa konstruowania programu terapeutycznego „
 • „AAC – Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z  zaburzeniami komunikacji”.

Katarzyna Olszowska – logopeda 

Więcej informacji wkrótce


Iwona Kołdras – nauczyciel przedszkolny, terapeuta integracji sensorycznej

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie. Wieloletni nauczyciel wychowania przedszkolnego. Ukończone studia podyplomowe na kierunku integracja sensoryczna. Prywatnie mama dwójki dzieci.